Människan har sedan urminnes tider varit i behov av bekräftelse och att tillhöra en flock. Vi har fått lära oss att kommunikation med vår omgivning är nödvändigt för att vi ska överleva. Genom hela livet uppstår betydelsefulla möten med individer som påverkar oss. Därför är det nyttigt att känna till och förstå vikten av hur vi på bästa sätt förhåller oss till de relationer vi ställs inför.  

Vi skapar, bibehåller och stärker relationer 

SSR verkar för att livet skall genomsyras av goda gemenskaper som förgyller vardagen. Vi anpassar besök efter kund med grundsyfte att skapa förståelse för hur våra medmänniskor fungerar samt för oss själva. En ökad kunskap om människors olika behov leder oss till välbefinnande i sociala situationer. SSRB coachar ut redskap för att på bästa sätt knyta nya bekantskaper, men förklarar även hur vi tar hand om och stärker de befintliga relationer vi har.

Mer om SSR 

Sofias Sunda Relationer är en byrå som fokuserar på kommunikation mellan individer. Sofia verkar som föreläsare och relationscoach sedan sju år tillbaka. Hon brinner för att leda människor på rätt väg efter en avslutad psykoterapeut-utbildning samt tidigare erfarenheter som kurator. SSRB har sedan uppstarten 2013 informerat och inspirerat företag, organisationer och skolor hur man skapar, bevarar och stärker sunda relationer.

Boka en föreläsning HÄR